پروژه گرمایش سالن تولیدی آپادانا سرام

مجموعه آپادانا سرام ، یکی از پروژه های اجرایی بزرگ مجموعه سیستما ایران بوده است که در سال 1395 اجرا گردید.

فهرست مطالب

25 دستگاه گرمایش مرکزی

مجموعه آپادانا سرام ، یکی از پروژه های اجرایی بزرگ مجموعه سیستما ایران بوده است که در سال 1395 اجرا گردید. در این پروژه جهت گرمایش کامل سالن تعداد 25 دستگاه گرمایش مرکزی ، با قدرت گرمایش  300 کیلوکالری به مرحله اجرا رسید. در گرمایش سالن های صنعتی به جهت عدم تداخل لوله های گرمایشی ، این سیستم در ارتفاع بالا نصب میگردد و همانطور که در عکس مشخص شده است میتوان از لوله های باند تابشی در اشکال نامتعارف نیز استفاده کرد. لوله ها با دو تغییر جهت 45 درجه مانع را دور زده و در طول سالن گرمایش مفید و موثری را ایجاد میکنند.

عکس های پروژه